Оборотни автомобили


При необходимост от извършване на по-сериозен и продължителен ремонт на клиентите ще бъде предоставян оборотен автомобил през периода на извършване на ремонта.

По такъв начин клиентите няма да останaт без превозно средство и техните лични или служебни ангажименти няма да се нарушат.