Попитай


В меню "Попитай" ще имате възможност да Ви се предостави информация относно въпроси, по които имате даден въпрос:


Често задавани въпроси

  • През какъв интервал от време или при какъв пробег е необходимо да се извърши смяна на маслото?
  • Трябва ли да се сменя маслото ако автомобила не изминава определения пробег за смяна през годината?
  • Как да намалим износването на гумите, за да ги използваме максимално дълго?


Попитай майстора

В страницата "Попитай майстора" се предоставя възможност за консултация с нашите специалисти по всички въпроси свързани с Вашия автомобил и неговата поддръжка. Предоставени са две възможности за контакт - телефон и емайл.